privacy verklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

PAK je DRAAD kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van PAK je DRAAD, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier/aanmeldformulier op de website aan PAK je DRAAD verstrekt.

Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Waarvoor?

PAK je DRAAD verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen bijvoorbeeld na aanmelding voor een workshop. Uw mailadres kan gebruikt worden voor het versturen van de nieuwsbrief maar alleen indien u zich hiervoor heeft ingeschreven!

Hoe lang?

PAK je DRAAD bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zo zullen uw gegevens voor de aanmelding van een workshop binnen een maand na het volgen van deze workshop verwijderd zijn.

Delen met anderen

PAK je DRAAD verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Websitebezoek

Op de website van PAK je DRAAD worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens kunnen eventueel worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. PAK je DRAAD zou deze informatie kunnen gebruiken om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar wendy@pakjedraad.nl. PAK je DRAAD zal zo snel mogelijk, maar binnen 2 weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

PAK je DRAAD neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door PAK je DRAAD verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Wendy@pakjedraad.nl

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: Per 9 januari 2023 niet meer ingeschreven bij de KvK